تبلیغات
sekevazendegy - تاریخچه پیدایش فرقه های اسلامی2

sekevazendegy

چگونه زندگی کنیم

پس از اختلاف بر سر امامت و مساله ایمان و کفر اختلاف پیرامون جبر و اختیار انسان پدید امد و این ماجرا به پدید امدن دو فرقه جبریه(پیروان اعتقاد به جبر و مختار بودن انسان) و قدریه(پیروان تفویض و اختیار مطلق انسان)انجامید...
ادامه مطلب:


پس از اختلاف بر سر امامت و مساله ایمان و کفر اختلاف پیرامون جبر و اختیار انسان پدید امد و این ماجرا به پدید امدن دو فرقه جبریه(پیروان اعتقاد به جبر و مختار بودن انسان) و قدریه(پیروان تفویض و اختیار مطلق انسان)انجامید.
گفته شده است دو فرقه جبریه و قدریه از فرقه های فرئی مرجئه بوده اند.بنابراین دیدگاه مرجئه خود به چند گروه تقسیم می شوند.
گروه نخست کسانی اند که تنها به بحث پیرامون ایمان و کفر پرداختند که به انها مرجئه خالص گویند.گروه دوم کسانی اند که در زمینه جبر و اختیار به نظریه جبر معتقد شدند و مرجئه جبریه نامیده میشوند.وگروه سوم افرادی اند که به اختیار مطلق انسان قائل اند و مرجئه قدریه نامیده میشوند.
خوارج نیز به ده ها فرقه منشعب میشود:مانند محکمة الاولی/ازارقه/نجدات یا نجدیه/صفریه/اباضیة و ...
در میان شیعیان نخستین اختلاف مهم و بارز زمانی اتفاق افتاد که مختار به خونخواهی امام حسین(ع) قیام کرده بود و برخی از پیروان او محمد حنفیه را به عنوان امام مهدی معرفی کردند در اینجا اولین  انشعاب در شیعه پیدا شد.به پیروان مختار و این اعتقاد کیسانیه میگویند.البته خود حنفیه چنین ادعایی نداشته است.جریان دیگری که پیدایش فرقه انجامید قیام زید ابن علی ابن حسین بود که پیروان او را زیدیه گویند.در زمان امام صادق نیز عده ای اسماعیل فرزند ارشد را که در زمان خود حضرت از دنیا رفته بود به عنوان امام هفتم پذیرفتند و اسماعیلیه نام گرفتند.
در حال حاضر فرقه های مهم موجود شیعه سه فرقه امامیه زیدیه و اسماعیلیه هستند.

نوشته شده در چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت 10:09 ق.ظ توسط esaadat نظرات |


Design By : Pichak