تبلیغات
sekevazendegy - اختلاف اصولیون اخباریون2

sekevazendegy

چگونه زندگی کنیم

اصولیون معتقد بودند که در استنباط احکام فرعی باید از روی منابع فقهی(قرآن,سنت,اجماع و عقل)اجتهاد نمود و اصرار داشتند که در استنباط احکام از اصول عقلیه(اصل برائت,اصل استصحاب,اصل اشتغال,اصل تخییر و مانند آن)سود جویند.اینها درباره ی اخبار و احادیث احتیاط کاری میکردند و آنها را با شرایط و قیود زیاد مانند(قید تواتر)می پذیرفتند.این گونه شرایط و قیود را شیخ مرتضی انصاری در کتاب معروف خود(رسائل)بیان کرده است.
ولی دسته اخباریون در استنباط احکام خلاف جهت اصولیون حرکت می کردند و در برابر آنها مقاومت و مخالفت سخت نشان میدادند.مبنای استنباط اخباریها تنها اخبار و احادیث منقول از ائمه شیعه بود و هر نوع خبر و حدیث را بر اصول عقلیه ترجیح می دادند و از به کار بردن اصول اجتهادی مورد عمل اصولیون احتزاز می کردند.عمده ترین موارد اختلاف آنها در توجیه  (شبهات حکمیه تحریمیه)بود که برای تعریف آنها و درک مفهوم فنی آنها به منابع مربوط باید رجوع نمود.

نوشته شده در یکشنبه 8 مرداد 1391 ساعت 11:04 ق.ظ توسط esaadat نظرات |


Design By : Pichak