تبلیغات
sekevazendegy - شرح حال شیخ احمد احسائی4

sekevazendegy

چگونه زندگی کنیم

ارتباط با دربار قاجار2

از دیگر نشانه های ارتباط دو سویه احسائی با قاجاریه میتوان به سفر وی بعد از تکفیر به منطقهمشهد و تربت اشاره کرد در انجا مورد استقبال حاکم تربت((محمد خان پسر اسحاق خان))قرار گرفت.سپس به طبس رفت در انجا نیز حاکم طبس ((علی نقی خان پسر میر حسین خان طبسی)) و اهل طبس از شیخ تجلیل کردند و از او به خوبی استقبال کردند.پس از انکه شیخ قصد سفر به دارالعباده یزد کرد حاکم طبس پسر عمویش((مراد علی)) را با صد سوار همراه شیخ فرستاد تا از گزند بلوچان درامان باشد و تا ورود به انجا ا را همراهی کردند.
همچنین شیخ به اصفهان می رود به گفته شیخ احسائی در خانه((عبدالله خان امین الدوله پسر میر حسین خان صدر- الدین)) منزل می کند.عبدالله خان کسی است که اعتماد السلطنه در خاطراتش از او این چنین یاد می کند که خیلی شراب میخورد و با دولت انگلستان ارتباط کامل داشته و از هوا خواهان آن دولت در ایران بود.
از سوی دیگر شیخ احسائی هم در قبال این خدمات قاجار از دولت و حکومت قاجار مکررا با عباراتی تملق امیز یاد می کند که این گونه عبارات با حالات و روحیات شخص زاهد و گوشه گیر سازگاری ندار
د.

نوشته شده در چهارشنبه 25 مرداد 1391 ساعت 11:17 ق.ظ توسط esaadat نظرات |


Design By : Pichak