تبلیغات
sekevazendegy - شرح حال شیخ احمد احسائی7

sekevazendegy

چگونه زندگی کنیم

همچنین سید کاظم رشتی جانشین شیخ نیز اقرار به کفر امیز بدن ظاهر بعض عباراتشیخ کرده است و این مطلب را به خط خود نوشته و آن را مهر نموده است و آقای حاج محمد کریم خان کرمانی در کتاب سی فصل اظهار می دارد کلام ما و احادیث را باید بر ظاهرش حمل کرد.
تکفیر شیخ اکبر شیخیه را از جامعه شیعه منزوی کرد کشمکش هایی به دنبال ان رخ داد.
شیخ پس از تکفیر شدن توسط ملا محمد تقی برغانی دیگر  در قزوین نماند و به یزد رفت اما در انجا با مشکلات فراوانی روبرو گشت و دیگر ان احترام و منزلت قبل را نداشت به طوری که از انجا روانه اصفهان شد این تنزل موقعیت منحصر به یزد نبود بلکه علمای دیگر نقاط مثل عراق خراسان نجف و اصفهان نیز همانند علمای قزوین و یزد همراه این جریان شدند.

نوشته شده در یکشنبه 29 مرداد 1391 ساعت 03:41 ب.ظ توسط esaadat نظرات |


Design By : Pichak