تبلیغات
sekevazendegy - ابعاد دیگر ویژگی ها و صفات شیخ احمد

sekevazendegy

چگونه زندگی کنیم

برای پی بردن به زمینه های به وجود اورنده یک مکتب و روش لازم است از خصوصیات و ویژگی های موسس آن اطلاعاتی در دست داشته باشیم تا با توجه به آن حالات بتوان قضاوت بهتری داشت.برای همین منظور به طور اجمال ویژگی های شیخ احمد احسائی موسس و بنیانگذار مکتب شیخیه را بررسی می کنیم.
حاج محمد کریم خان کرمانی-بنیانگذار شیخیه کرمانیه-شیخ احمد را این گونه معرفی می کند:او قریب پنجاه سال در گوشه انزوار نشسته و بسیاری از عمر خود را در بیابان ها و کوه ها و گوشه ها گذرانید.درآسمان و زمین تفکر کرد و ریاضت های شرعیه بسیار دشوار کشید تا اینکه خدا به او مکنتی مادی داد.
اما همو معتقد است که شیخ در37علم از جمله موسیقی هیات جفرو...صاحب تالیف و صاحب نظر است.مولف روضات الجنات درباره جایگاه علمی شیخ احمد احسائی با تعریض می نویسد:بعضی احسائی را در کمال به سرحدی معرفی کرده که گفته انددر اغلب علوم ماهر بود و از حرف و رسوم باخبر بوده است و طب و قرائت و ریاضی و نجوم می دانسته و مدعی علم کیمیا و اعداد در طلسمات و امثال آنها از امور مکتوبه بوده و اظهار می داشته به حضور حضرت بقیه الله شرفیاب شده.در نقل قول و نسبت آنها به وی و صحت سندشان خدا دانست.

نوشته شده در چهارشنبه 1 شهریور 1391 ساعت 12:13 ب.ظ توسط esaadat نظرات |


Design By : Pichak