تبلیغات
sekevazendegy - شرح حال شیخ احمد احسائی9

sekevazendegy

چگونه زندگی کنیم

علامه حسن زاده آملی نیز در تعلیقه خود بر شرح منظومه سبزواری ذیل بحث اصالت الوجود آورده است:شیخ احمد احسائی که قائل به اصالت وجود و ماهیت است و قوائد فلسفی را معتبر نمیداند بدون انکه متوجه باشد در گرداب ثنویت افتاده است که قائل به یزدان و اهریمن هستند و سهمی از توحید ندارند...
شیخ هم به ادعای خود و هم به تصریح دیگران از علوم مختلفی برخوردار بود اما وقتی از او درباره ی استفاده از بعض علومی که در اختیار دارد سوال میکنند می گوید من این علم را میدانم اما عمل انرا ندارم.به عنوان مثال وقتی در مقابل هزار تومان یک باب بهشت را به شاهزاده-حاکم کرمانشاه- فروخت از وی سوال کردند:مگر علم کیمیا نمی دانی؟ حال که از اسرار علم کیمیا سر رشته داری چرا بهشت به شاهزاده می فروشیاز علم کیمیا استفاده کن و قروض خود را ادا نما؟ شیخ در پاسخ گفت:من علم کیمیا دارم اما عمل انرا ندارم همانطور که علم طی الارض را دارم اما عمل انرا ندارم.

نوشته شده در جمعه 3 شهریور 1391 ساعت 02:45 ب.ظ توسط esaadat نظرات |


Design By : Pichak